Zesnutí přesvaté Bohorodice

15. srpna se po celém Řecku konají u kostelů oslavy tzv. PANIGIRIA. Nejdříve se jde na mši, a pak se slaví. Lidé jedí, pijí, tančí a dobře se baví.

Zesnutí Panny Marie je v jejím synaxáři vylíčeno velmi lidsky a dojemně. Když se Kristus rozhodl, že vezme svou matku s sebou, seslal jí o tři dny dříve svého anděla, aby jí to řekl. Ona, radostná, že se opět setká se svým dítětem, šla nejprve na „Olivovou horu“, aby se pomodlila, tam se všechny stromy sehnuly, aby jí pozdravily. Vrátila se domů, připravila si postel a všechny potřebné věci. Rozsvítila svíce a pozvala sousedy a příbuzné, aby byli u její smrti. Řekla jim o vzkazu od anděla a ukázala jim větev datlovníku, kterou jí nechal. Ženy propadly v pláč, ale panna Marie je uklidňovala, že na svět nezapomene. Rozdala své šaty chudým, pak se ozvalo velké zahřmění, mraky se stáhly nad domem a objevili se Kristovi žáci. Panna Marie připravená, ulehla na lože a odevzdala svou duši. Apoštolové zvedli její lože a pohřbili ji.

Dnes je největším poutním místem kostel Panny Marie na Tinu. Lodě vyplouvají z Pirea plné věřících, kteří jedou uctít její památku. Před kostel ulehá i mnoho nemocných, kteří věří, že je Panna Marie uzdraví. Tento zvyk je již z dob starověku, tehdy lidé jezdili na ostrov Délos, zasvěcený bohu Apollonovi a jeho sestře Artemidě. Každé čtyři roky se tam konaly hry na jejich počest. Na Kefalonii zase před kostelem Panny Marie vylézají tento den neškodní hadi. Lidé mezi nimi bez strachu prochází a chytají je do rukou. Kdyby nevylezli je to špatné znamení. Na jiných místech Řecka (např. Korfu, Patmos) zdobí lidé Panně Marii epitaf a průvod věřících se zapálenými svícemi s ním prochází ulicemi.


Zpět