Proměnění Páně

Svátek Proměnění Páně je také nazýván proměnění Spasitele. Řecký národ občas zjednodušeně říká jen „Spasitele“. Slaví se 6. srpna a křesťanům připomíná proměnění Páně před jeho třemi žáky, než byl ukřižován.

Říká se, že v předvečer tohoto dne se nebe otevře a mnoho lidí nespí celou noc a čekají, aby viděli svaté světlo. Zemědělci přináší na podnosech do kostela první hrozny a fíky, pokládají je před ikonu Spasitele, kněz je posvětí, popřeje dobrou úrodu a poté se na bohoslužbě rozdají mezi lid. S tím se také pojí přísloví: Iliasovi ořechy, Spasitelovi hrozny a fíky panny Marie. Další přísloví, pochází z Epiru: Spasitelovi čápi, Spasitelovi vlaštovky. V Epiru totiž najdeme mnoho čápů a zdá se, že od tohoto dne se začínají stěhovat ze severních částí Řecka do teplejších krajů.

Zpět