Velká sobota

Jde o předvečer hlavního svátku, i církev dává ranní bohoslužbě, radostný charakter oznámením „Kristus vstává z mrtvých“. Ranní liturgií končí veškerý smutek. Dříve se poté zabíjela jehňata a hospodyně dokonce jejich krví dělaly ochranné kříže na domovních dveřích. Dnes se jehňata kupují v masnách. Probíhají také přípravy na večer, připravuje se tradiční polévka z jehněčích vnitřností MAGIRITSA, která se ale jí až večer, až skončí půst. I přes veškeré přípravy a vůně by se měl sobotní půst dodržovat až do půlnoci.

Pozdě večer, kolem jedenácté se všichni shromažďují před kostelem bohatě zdobeným rozmarýnem. Všichni jsou slavnostně oblečeni a mají s sebou zatím nezapálené svíce. Ty často dávají jako dárek dospělí v rodině, tj. prarodiče, tety a strýcové dětem. Kolem půlnoci se zhasínají všechna světla v kostele. Kněz pak zažehne nové světlo na svoji svíci a vychází ven z kostela. Za zpěvu žalmů předá světlo dál a světlo se rychle rozšíří, protože si je mezi sebou předají všichni shromáždění. Děvčata se snaží dostat světlo od muže, aby se v průběhu jednoho roku vdala. Poté se čte Evangelium a je poprvé slyšet velikonoční pozdrav „Kristus vstal z mrtvých“ a „opravdu vstal z mrtvých“. Zvoní zvony, vybuchují rachejtle a ohňostroje, všichni si vzájemně přejí a dávají si polibek lásky a odpuštění. Dříve bývaly oslavy bouřlivé a hlučné. Když se lidé za zvuku zvonů dozvěděli o vzkříšení, začali např. i rozbíjet hliněné nádobí, dosud se tak děje např. na ostrovech Kerkyra, neboli Korfu a Zakynthos.

Potom všichni odcházejí domů a než vkročí do domu, dělá se zažehnutou svíčkou křížek nad vchodovými dveřmi, pak zapalují na domácím ikonostasu olejovou lampičku a s novým světlem projdou všemi místnostmi domu, jakoby vše vysvěcovali novým světlem. Před odchodem do kostela byl uhašen i oheň v krbu, aby se pak zapálil novým světlem. Na venkově se se světlem chodilo i do stájí a mezi domácí zvířata, aby se jim požehnalo a také se zahání hmyz, po návratu z kostela se říkalo: „Ven všechny blechy a štěnice, dovnitř hospodáři“. Tím končí půst a jí se MAGIRITSA, polévka z vnitřností, KOKORETSI, jehněčí vnitřnosti opečené na rožni a vejce. Tento večer se také ťuká s červenými vajíčky, většinou u stolu, než se začne jíst. V této hře vyhrává ten, jehož vajíčko se nerozbije a skořápka zůstane neporušená. Světlo je opatrováno po dobu, po kterou bloudí duše tj. 40 dnů.Zpět