Základní kurz novořeckého jazyka


Růžena Dostálová, Aikaterini Franc Sgourdeou a kolektiv, Základní kurz novořeckého jazyka, Brno 2000. Vydavatel Masarykova univerzita, 490 stran. ISBN 80-210-2395-3.

První česká učebnice novořečtiny s rozsáhlejšími řeckými a českými cvičeními, s poučením o gramatických, morfologických i syntaktických jevech a se základní slovní zásobou (1500 slov).


Cvičebnice je založena na zkušenostech z výuky novořečtiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně od roku 1993/94 a snaží se uživatele seznámit nejen s jazykem, ale i se základními informacemi o současném životě v Řecku a o řecké kultuře. Témata cvičení v pokročilejší části učebnice byla volena s ohledem na témata státních zkoušek na Státní jazykové škole v Praze tak, aby učebnice mohla sloužit i posluchačům této školy. Vzhledem k tomu, že vysokoškolská výuka nové řečtiny je vždy spojena i s výukou základů staré řečtiny, upozorňujeme v některých případech alespoň v omezené míře i na vztah daného gramatického jevu k staré řečtině.

Zpět